Najlepsze programy do:
Księgowość
Accounting & Finance
Księgowość
Accounting
Czym jest Księgowość?

Oprogramowanie księgowe pomaga firmom usprawnić i zautomatyzować procesy zarządzania finansami, zapewniając dokładne zapisy i zwiększając efektywność operacyjną w powtarzalnych procesach, takich jak fakturowanie i rekonsyliacja.

Produkty księgowe różnią się pod względem złożoności i funkcjonalności; wiele rozwiązań jest zoptymalizowanych do użytku przez firmy o określonym rozmiarze. W zależności od skali produktu, oprogramowanie księgowe może zawierać funkcje do przetwarzania wynagrodzeń, fakturowania, rekonsyliacji, zarządzania rachunkami i wydatkami oraz raportowania finansowego. Dodatkowo, niektóre rozwiązania księgowe obejmują funkcje specyficzne dla branży, takie jak księgowość projektowa dla firm świadczących usługi profesjonalne lub księgowość funduszy dla organizacji non-profit.

Księgowość może również być modułem lub być zintegrowana z systemami ERP dla firm ERP. Integracja z rozwiązaniami punktowymi dla księgowości - takimi jak automatyzacja AP, budżetowanie i prognozowanie lub zarządzanie gotówką - jest również istotna. Ostatecznie, oprogramowanie księgowe wymienia dane z rozwiązaniami płatniczymi lub oprogramowaniem bankowym.

Aby zakwalifikować się do kategorii Księgowość, produkt musi:

 • Utrzymywać główną księgę i plan kont firmy
 • Oferować funkcje automatyzacji należności i fakturowania
 • Automatyzować przepływy pracy związane z płatnościami i zamówieniami zakupu
 • Pozwalać użytkownikom tworzyć wpisy księgowe w celu dostosowania transakcji i sald kont
 • Śledzić koszty i przychody oraz określać rentowność produktów i usług sprzedawanych przez firmę
 • Zarządzać gotówką, rachunkami bankowymi i metodami płatności (czek, karta kredytowa, ACH itp.)
 • Pomagać użytkownikom w procesie zamknięcia finansowego na koniec każdego okresu rozliczeniowego
 • Dostarczać standardowe raporty, takie jak sprawozdania finansowe i panele śledzenia wskaźników finansowych
 • Księgowość - ranking
  Brak programów spełniających kryteria wyszukiwania