Najlepsze programy do:
Rozliczanie
Accounting & Finance
Rozliczanie
Billing
Czym jest Rozliczanie?

Firmy korzystają z oprogramowania do fakturowania i rozliczeń, aby tworzyć i wysyłać faktury do klientów w celu żądania płatności za dostarczane produkty i usługi. Korzystając z tego rodzaju oprogramowania, firmy mogą zmniejszyć czas i wysiłek potrzebny do zarządzania fakturami oraz poprawić dokładność procesów rozliczeniowych.

Tego rodzaju oprogramowanie jest zwykle używane przez profesjonalistów z dziedziny rachunkowości, ale może być również używane przez przedstawicieli handlowych lub kierowników projektów do dostarczania klientom szacunków lub faktur pro forma. Oprogramowanie do fakturowania pomaga firmom zarządzać fakturowaniem różnych rodzajów produktów lub usług, takich jak fakturowanie projektowe dla usług profesjonalnych i fakturowanie cykliczne dla usług publicznoprawnych.

Oprogramowanie do fakturowania integruje się z oprogramowaniem do rachunkowości oraz rozwiązaniami ERP lub CRM, w których przechowywane są informacje o klientach oraz produktach lub usługach, które nabyli. Ostateczny etap procesu fakturowania (gdy płatności są otrzymywane) zazwyczaj jest wykonywany za pomocą oprogramowania do rachunkowości lub modułu większego rozwiązania, takiego jak ERP.

Aby zakwalifikować się do kategorii oprogramowania do fakturowania, produkt musi:

  • Zawierać funkcje umożliwiające tworzenie wielu rodzajów faktur
  • Być w stanie konsolidować wiele faktur w jedną lub podzielić fakturę
  • Zawierać szablony dla faktur i innych dokumentów
  • Pozwalać użytkownikom wysyłać faktury w różnych formatach (PDF, MS Word) za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji (e-mail, efax)
  • Oferować raporty i analizy dotyczące statusu każdej faktury
  • Zawierać powiadomienia o alertach płatności
  • Integrować się z rozwiązaniami oprogramowania, takimi jak ERP, CRM i pakiety do rachunkowości
  • Rozliczanie - ranking
    Brak programów spełniających kryteria wyszukiwania