Najlepsze programy do:
Tablica Współpracy
Team Collaboration
Tablica Współpracy
Collaborative Whiteboard
Czym jest Tablica Współpracy?

Oprogramowanie do współpracy na tablicy umożliwia udostępnianie, edytowanie i dzielenie się treścią przez współpracowników na wspólnej, otwartej przestrzeni projektowej, jednocześnie korzystając z różnych urządzeń. Jak wskazuje nazwa, narzędzie do współpracy na tablicy często przypomina fizyczną tablicę. Te rozwiązania oferują różnorodne funkcje, które pozwalają użytkownikom projektować, komunikować się, zapisywać i udostępniać treść w dostosowywalnej przestrzeni.

Chociaż te narzędzia są popularne wśród zespołów projektowych i zarządzających projektami, grupy z różnych dziedzin mogą skorzystać z intuicyjnej i przyjaznej dla użytkownika przestrzeni do udostępniania treści. Większość rozwiązań do współpracy na tablicy to samodzielne produkty, ale niektóre są wbudowane w inne oprogramowanie do projektowania lub platformy wizualnej współpracy.

Aby zakwalifikować się do kategorii Współpraca na Tablicy, produkt musi:

  • Zapewniać dostosowywalną i edytowalną pustą przestrzeń projektową, do której można mieć dostęp i którą można jednocześnie używać przez wielu współtwórców
  • Oferować narzędzia projektowe, które pozwalają użytkownikom rysować i adnotować
  • Być w stanie zapisać przestrzeń
  • Tablica Współpracy - ranking
    Ocena 4,7 na 5
    4,7/5
    ClickUp to jedna aplikacja, która zastępuje wszystkie inne. To przyszłość pracy. To nie tylko zarządzanie zadaniami - ClickUp oferuje dokumenty, przypomnienia, cele, kalendarze i nawet skrzynkę odbiorczą. W pełni dostosowalny, ClickUp działa dla każdego rodzaju zespołu, dzięki czemu wszyscy zespoły mogą korzystać z tej samej aplikacji do planowania, organizowania i współpracy. Dla właścicieli firm i menedżerów marketingu.