Najlepsze programy do:
Zarządzanie umowami
Sales Tools
Zarządzanie umowami
Contract Management
Czym jest Zarządzanie umowami?

Oprogramowanie do zarządzania umowami automatyzuje tworzenie, śledzenie i monitorowanie umów. Profesjonaliści, tacy jak przedstawiciele handlowi lub przedstawiciele kont, którzy są zaangażowani w negocjacje umów, mają za zadanie definiowanie warunków i umów o poziomie usług, wprowadzanie zmian w umowach i zawieranie umów. Działy prawne po obu stronach umowy uczestniczą w procesie zawierania umów, aby zapewnić zgodność z prawem i przepisami oraz z wewnętrznymi zasadami firmy.

Oprogramowanie do zarządzania umowami upraszcza te procesy, umożliwiając użytkownikom tworzenie, przechowywanie, zarządzanie, redagowanie i udostępnianie złożonych umów handlowych. Ten rodzaj oprogramowania pomaga eliminować wąskie gardła w procesie negocjacji umów, umożliwiając organizacjom usprawnienie operacji sprzedaży i współpracę podczas tworzenia umów. Oprogramowanie do zarządzania umowami zazwyczaj wpisuje się w portfolio narzędzi używanych do obsługi ogólnych relacji z dostawcami lub kontrahentami i często integruje się z oprogramowaniem CRM, oprogramowaniem do tworzenia ofert, oprogramowaniem księgowym i oprogramowaniem do podpisu elektronicznego.

Aby zakwalifikować się do kategorii Zarządzanie umowami, produkt musi:

  • Zawierać repozytorium dokumentów, które można przechowywać w różnych kategoriach dla każdego rodzaju umowy
  • Oferować szablony, które mogą być dostosowywane przez użytkowników zaangażowanych w tworzenie umów handlowych
  • Umożliwiać łatwe tworzenie, edytowanie, udostępnianie i współpracę przy umowach wewnętrznie (z innymi pracownikami) i zewnętrznie (z klientami lub partnerami)
  • Umożliwiać użytkownikom wysyłanie powiadomień o istotnych etapach, takich jak wygaśnięcie lub odnowienie umowy
  • Spełniać wymagania prawne biznesu oraz wewnętrzne zasady biznesowe stron umowy
  • Zarządzanie umowami - ranking
    Brak programów spełniających kryteria wyszukiwania