Najlepsze programy do:
Automatyzacja Procesów Cyfrowych (DPA)
Process Automation
Automatyzacja Procesów Cyfrowych (DPA)
Digital Process Automation (DPA)
Czym jest Automatyzacja Procesów Cyfrowych (DPA)?

Oprogramowanie do automatyzacji procesów cyfrowych (DPA) to rozwijający się rynek narzędzi zawierających funkcje znalezione w wielu technologiach, w tym w wielu technologiach automatyzacji procesów i szybkiego tworzenia aplikacji. Te narzędzia pomagają firmom tworzyć w pełni zautomatyzowane, kompleksowe rozwiązania przypadków i procesów. Platformy DPA dostarczają narzędzi niezbędnych do budowania aplikacji, wyzwalania integracji i zarządzania procesami związanymi z praktycznie każdym cyfrowym przepływem pracy.

Podstawowa technologia w oprogramowaniu DPA jest podobna do technologii niskiego kodu i narzędzi zarządzania procesami biznesowymi. Kluczową różnicą między DPA a innymi narzędziami szybkiego tworzenia aplikacji jest rola programisty obywatelskiego. Użytkownicy często, ale nie zawsze, mogą tworzyć przepływy pracy i proste aplikacje biznesowe przy użyciu platform DPA bez żadnego doświadczenia w programowaniu, podczas gdy programiści i projektanci mogą dostosowywać funkcjonalność i wygląd. Jednak narzędzia DPA są używane bardziej jako narzędzie transformacji cyfrowej niż jako rozwiązanie innowacyjne w miejscu pracy.

Narzędzia DPA zapewniają zjednoczone doświadczenia międzykanałowe zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, łącząc automatyzację przepływu pracy i inteligencję operacyjną w celu poprawy efektywności na wszystkich poziomach. Technologie inteligentnej automatyzacji i zarządzania przypadkami są łączone w celu zoptymalizowania orkiestracji i standaryzacji doświadczenia użytkownika.

Aby zakwalifikować się do kategorii Automatyzacja Procesów Cyfrowych (DPA), produkt musi:

  • Zapewniać możliwości automatyzacji procesów robotycznych i cyfrowych
  • Ułatwiać funkcje kompleksowego zarządzania przypadkami
  • Wprowadzać pewien poziom inteligentnej automatyzacji
  • Zapewniać możliwości tworzenia aplikacji i przepływów pracy w niskim kodzie
  • Automatyzacja Procesów Cyfrowych (DPA) - ranking
    Brak programów spełniających kryteria wyszukiwania