Najlepsze programy do:
ERP Produkcji Dyskretnej
ERP
ERP Produkcji Dyskretnej
Discrete ERP
Czym jest ERP Produkcji Dyskretnej?

Oprogramowanie ERP dla produkcji dyskretnej zarządza większością operacyjnych i biurowych działań firm produkcyjnych, które wytwarzają odrębne lub indywidualnie oddzielone produkty. Systemy ERP dla produkcji dyskretnej służą do planowania, zarządzania i śledzenia działań produkcyjnych oraz innych związanych procesów, takich jak zarządzanie zapasami, sprzedaż, zakupy czy księgowość. Dzięki wykorzystaniu oprogramowania ERP dla produkcji dyskretnej producenci mogą określić, co należy wyprodukować na podstawie popytu, jakie surowce są wymagane do produkcji oraz jak tworzyć i wdrażać plany produkcyjne. Ponadto narzędzia ERP dla produkcji dyskretnej pomagają producentom monitorować jakość produktów i dostarczać je klientom.

Z uwagi na szeroki zakres, oprogramowanie ERP dla produkcji dyskretnej może być używane przez wszystkie działy firmy produkcyjnej, ale jest szczególnie istotne dla zespołu produkcyjnego. Dla osiągnięcia optymalnych wyników, rozwiązania ERP dla produkcji dyskretnej powinny być używane przez księgowych do zarządzania transakcjami finansowymi, przez kierowników ds. zakupów do realizacji zamówień, a także przez kierowników magazynu do zarządzania zapasami surowców i gotowych produktów.

Oprogramowanie ERP dla produkcji dyskretnej może być dostarczane jako samodzielne rozwiązanie lub jako pakiet łączący wiele rozwiązań. Wielu dostawców oferuje również pakiet podstawowy i dodatkowe moduły, które można kupić osobno. Ten rodzaj oprogramowania musi integrować się z innym oprogramowaniem przedsiębiorstwa, takim jak oprogramowanie CRM all-in-one, pakiety logistyki łańcucha dostaw, oprogramowanie PLM oraz pakiety zarządzania zasobami ludzkimi.

Aby zakwalifikować się do kategorii ERP dla produkcji dyskretnej, produkt musi:

 • Zawierać rozbudowane funkcje księgowe lub ściśle integrować się z oprogramowaniem księgowym
 • Umożliwiać tworzenie i zarządzanie wieloma rodzajami list materiałowych
 • Tworzyć i konsolidować zamówienia na surowce i gotowe produkty
 • Przechwytywać zamówienia sprzedaży od klientów i dopasowywać je do dostępności produktów
 • Zarządzać zapasami surowców i gotowych produktów w wielu lokalizacjach
 • Identyfikować i przydzielać sprzęt oraz zasoby ludzkie potrzebne do produkcji
 • Tworzyć i wdrażać plany produkcyjne w zależności od popytu i zdolności produkcyjnych
 • Monitorować standardy jakości produktów podczas produkcji i przechowywania w magazynie
 • Umożliwiać wysyłkę produktów do klientów lub dystrybutorów oraz śledzenie zwrotów
 • Śledzić koszty produkcji i administracyjne dla poszczególnych działów lub czynności
 • Zawierać raportowanie finansowe i pulpity nawigacyjne oraz sprawozdania finansowe
 • ERP Produkcji Dyskretnej - ranking
  Brak programów spełniających kryteria wyszukiwania