Najlepsze programy do:
Zarządzanie Darczyńcami
Nonprofit
Zarządzanie Darczyńcami
Donor Management
Czym jest Zarządzanie Darczyńcami?

Oprogramowanie do zarządzania darczyńcami jest używane przez organizacje non-profit do zarządzania relacjami z darczyńcami. Umożliwia organizacjom zarządzanie informacjami o darczyńcach, w tym dotacjami, pracą wolontariacką itp., oraz wykorzystanie tych informacji do opracowywania spersonalizowanych strategii związanych z utrzymaniem darczyńców. W zależności od strategii zbierania funduszy organizacji, tego rodzaju oprogramowanie może być używane do zapraszania darczyńców do dokonywania darowizn online, osobiście na wydarzeniach związanych z gromadzeniem funduszy, lub do korzystania z innych metod płatności, takich jak czek, przelew elektroniczny i inne. Komunikacja wielokanałowa jest również ważnym elementem utrzymania relacji między organizacjami non-profit a darczyńcami.

Oprogramowanie do zarządzania darczyńcami musi integrować się z oprogramowaniem do badania potencjału darczyńców, aby mieć dostępne aktualne informacje o darczyńcach. Ponadto, integracja z oprogramowaniem do księgowości non-profit i gromadzenia funduszy pomaga organizacjom dopasować darczyńców do programów gromadzenia funduszy i śledzić płatności.

Aby zakwalifikować się do kategorii Zarządzanie darczyńcami, produkt musi:

  • Zarządzać informacjami o darczyńcach i historią dotacji
  • Zawierać opcje komunikacji z darczyńcami na wielu kanałach
  • Umożliwiać zarządzanie wartością propozycji
  • Pozwalać użytkownikom tworzyć przepływy pracy ułatwiające wpłaty darczyńców
  • Dostarczać listy potwierdzające i pokwitowania podatkowe
  • Analizować aktywność darczyńców i ich wkład w organizację
  • Zarządzanie Darczyńcami - ranking
    Brak programów spełniających kryteria wyszukiwania