Najlepsze programy do:
Employee Intranet
Team Collaboration
Employee Intranet
Employee Intranet
Czym jest Employee Intranet?

Intranet to ograniczona i prywatna sieć komunikacyjna dostępna online. Każda sieć intranetowa jest zazwyczaj dostępna dla określonej grupy osób, takich jak członkowie zespołu lub firmy. Intranety pracownicze służą do zapewnienia personelowi scentralizowanego miejsca do współpracy, udostępniania mediów, komunikacji, szkoleń, udzielania i otrzymywania informacji zwrotnych oraz współpracy w różnych zadaniach.

Rozwiązania intranetowe dla pracowników pozwalają firmom wybierać lub łączyć funkcje z innych rodzajów oprogramowania, takiego jak oprogramowanie do komunikacji wewnętrznej lub oprogramowanie do zarządzania treścią biznesową. Jeśli intranet nie oferuje danej funkcji natywnie, często integruje się z powszechnie stosowanymi oprogramowaniami i umożliwia użytkownikom dostęp do nich z poziomu portalu intranetowego.

Aby zakwalifikować się do kategorii Intranet Pracowniczy, produkt musi:

  • Zapewniać dostęp do lub możliwość tworzenia portalu online z predefiniowanym dostępem
  • Umożliwiać współpracę, komunikację i udostępnianie plików w określonych grupach
  • Być dostosowywalnym
  • Employee Intranet - ranking
    Brak programów spełniających kryteria wyszukiwania