Najlepsze programy do:
Systemy Zarządzania Zawartością Przedsiębiorstw (ECM)
Content Management Systems
Systemy Zarządzania Zawartością Przedsiębiorstw (ECM)
Enterprise Content Management (ECM) Systems
Czym jest Systemy Zarządzania Zawartością Przedsiębiorstw (ECM)?

Systemy zarządzania treścią przedsiębiorstwa (ECM) pomagają firmom organizować, zarządzać i dystrybuować treści nieustrukturyzowane, takie jak dokumenty, obrazy, dane zdrowotne lub księgowe, ankiety, informacje o produktach, e-maile i strony internetowe. Firmy korzystają z tego oprogramowania do przechowywania, śledzenia, edycji i współpracy przy tworzeniu treści oraz innych projektach związanych z informacjami, jednocześnie utrzymując określone i odpowiednie poziomy bezpieczeństwa. Pracownicy na każdym poziomie organizacji mogą uzyskiwać dostęp i wymieniać informacje za pomocą oprogramowania ECM na podstawie uprawnień użytkownika przypisanych przez administratora systemu, co usprawnia cykl życia informacji i automatyzuje różne procesy biznesowe za pomocą wbudowanego workflow.

ECM jest kompatybilny z większością typów plików, w tym popularnymi pakietami biurowymi (DOC, XLS, OCF), plikami obrazów (JPEG, TIFF, PNG), e-mailami, standardami internetowymi (XML, HTML) oraz plikami CAD z różnych platform oprogramowania. Służy jako platforma przedsiębiorstwa do bezpiecznego przechowywania dużych ilości treści, dystrybucji informacji, budowania i zarządzania workflow, ułatwiania współpracy zespołowej oraz integracji z innymi systemami przedsiębiorstwa, takimi jak systemy ERP.

Aby zakwalifikować się do kategorii Zarządzanie Treścią Przedsiębiorstwa, produkt musi być w stanie:

  • Przechowywać duże ilości treści różnych typów plików
  • Wprowadzać porządek w danych na podstawie modeli organizacyjnych
  • Ułatwiać wyszukiwanie, zarządzanie i dystrybucję zasobów za pomocą wyszukiwania, zaawansowanego filtrowania i tagowania
  • Umożliwiać współpracę i tworzenie nowych dokumentów
  • Zapewniać integralność danych i utrzymywać ich bezpieczeństwo za pomocą struktur uprawnień
  • Systemy Zarządzania Zawartością Przedsiębiorstw (ECM) - ranking
    Brak programów spełniających kryteria wyszukiwania