Najlepsze programy do:
Bazy Danych Grafowych
NoSQL Databases
Bazy Danych Grafowych
Graph Databases
Czym jest Bazy Danych Grafowych?

Bazy danych grafowe używają modeli danych topograficznych do przechowywania danych. Te bazy danych łączą konkretne punkty danych (węzły) i tworzą relacje (krawędzie) w formie grafów, które mogą być pobierane przez użytkownika za pomocą zapytań. Węzły mogą reprezentować klientów, firmy lub dowolne dane, które firma wybiera do zapisu. Krawędzie są tworzone przez bazę danych, aby relacje między węzłami były łatwo zrozumiane przez użytkownika. Firmy mogą korzystać z baz danych grafowych, gdy pobierają dane i nie chcą tracić czasu na organizowanie ich w odrębne relacje. Duże przedsiębiorstwa mogą używać złożonych zapytań, aby pobierać precyzyjne i szczegółowe informacje dotyczące swoich klientów i użytkowników lub danych śledzenia produktów, między innymi. Administratorzy baz danych mogą skalować wysokie wartości danych i wciąż tworzyć użyteczne modele. Niektóre firmy mogą wybrać bazę danych RDF, rodzaj bazy danych grafowej, która skupia się na pobieraniu trójek lub informacji zorganizowanych w relacjach podmiot-predykat-obiekt. Podobne rodzaje baz danych obejmują narzędzia do baz danych dokumentowych, narzędzia do przechowywania kluczy-wartości, narzędzia do baz danych obiektowych i wiele innych. Programiści, którzy szukają niedrogiego rozwiązania, mogą skorzystać z darmowego oprogramowania bazodanowego.

Aby zakwalifikować się do kategorii baz danych grafowych, produkt musi:

  • Zapewniać przechowywanie danych
  • Zapisywać i reprezentować dane w schemacie topograficznym
  • Umożliwiać użytkownikom pobieranie danych za pomocą języka zapytań
  • Bazy Danych Grafowych - ranking
    Brak programów spełniających kryteria wyszukiwania