Najlepsze programy do:
Mapowanie Myśli
Collaboration & Productivity
Mapowanie Myśli
Mind Mapping
Czym jest Mapowanie Myśli?

Oprogramowanie do map myśli to specjalistyczne narzędzia do tworzenia diagramów, które pozwalają użytkownikom organizować sesje burzy mózgów na tematy i relacje. Mapy myśli to diagramy, które rozbijają procesy myślowe na tematy, podtematy i relacje między nimi, układając je w proste słowa i linie. Choć można to zrobić ręcznie, narzędzia do map myśli są dostępne na wielu urządzeniach, umożliwiają łatwe przechowywanie cyfrowe i mogą oferować inne funkcje ułatwiające współpracę.

Opcje oprogramowania do tworzenia diagramów mogą również tworzyć mapy myśli, a niektóre produkty oferują specjalne szablony map myśli w ramach swojego zestawu funkcji. Jednak oprogramowanie do tworzenia diagramów jest również zdolne do tworzenia kilku rodzajów diagramów, takich jak schematy organizacyjne i plany podłóg, podczas gdy dedykowane narzędzia do map myśli są przeznaczone tylko do tworzenia map myśli. Może również występować nakładanie się rozwiązań do map myśli i oprogramowania tablicy współpracy, ale te ostatnie są znacznie bardziej swobodne w tym, co użytkownicy mogą robić w dostarczanym przez nie edytowalnym obszarze roboczym.

Aby zakwalifikować się do kategorii Map myśli, produkt musi:

 • Oferować użytkownikom otwartą, edytowalną przestrzeń roboczą
 • Zapewniać użytkownikom narzędzia do zapisywania pomysłów i rysowania relacji między nimi w formacie diagramu
 • Pozwalać użytkownikom na zapisywanie i udostępnianie swoich map myśli
 • Specjalnie i celowo ułatwiać tworzenie map myśli
 • Mapowanie Myśli - ranking
  Ocena 4,7 na 5
  4,7/5
  ClickUp to jedna aplikacja, która zastępuje wszystkie inne. To przyszłość pracy. To nie tylko zarządzanie zadaniami - ClickUp oferuje dokumenty, przypomnienia, cele, kalendarze i nawet skrzynkę odbiorczą. W pełni dostosowalny, ClickUp działa dla każdego rodzaju zespołu, dzięki czemu wszyscy zespoły mogą korzystać z tej samej aplikacji do planowania, organizowania i współpracy. Dla właścicieli firm i menedżerów marketingu.