Najlepsze programy do:
Księgowość Nonprofit
Nonprofit
Księgowość Nonprofit
Nonprofit Accounting
Czym jest Księgowość Nonprofit?

W przeciwieństwie do firm, organizacje non-profit nie sprzedają produktów ani usług w celu osiągnięcia zysku; zamiast tego skupiają się na działaniach mających na celu korzyść dla społeczeństwa, członków organizacji lub określonej grupy. Prawo regulujące organizacje zwolnione z podatku, takie jak organizacje non-profit, wymaga specjalistycznego oprogramowania księgowego. Oprogramowanie księgowe dla organizacji non-profit skupia się na finansowaniu w różnych formach (dotacje, darowizny, prezenty lub składki członkowskie). Księgowość non-profit pomaga organizacjom zarządzać finansami w sposób przejrzysty, dzięki czemu darczyńcy mogą zrozumieć, jak są wykorzystywane ich datki. Specjalne raportowanie księgowe jest również konieczne w celu spełnienia przepisów dotyczących składania wniosków o dotacje.

Oprogramowanie księgowe dla organizacji non-profit integruje się z innymi rozwiązaniami, których organizacje non-profit używają do zarządzania darowiznami i prezentami, takimi jak oprogramowanie do zarządzania darczyńcami, oprogramowanie CRM dla organizacji non-profit lub oprogramowanie do zbierania funduszy.

Aby zakwalifikować się do kategorii Księgowość non-profit, produkt musi:

  • Spełniać standardy księgowości non-profit
  • Śledzić płatności za darowizny, prezenty lub dotacje i alokować środki na różne programy
  • Zarządzać innymi rodzajami transakcji, takimi jak zwroty, anulowanie sprzedaży lub wymiany
  • Pomagać księgowym przedstawiać odpowiedzialność finansową przed zarządem
  • Generować dokumenty księgowe non-profit, takie jak roczne oświadczenia o darowiznach lub raporty o wkładzie darczyńcy
  • Księgowość Nonprofit - ranking
    Brak programów spełniających kryteria wyszukiwania