Najlepsze programy do:
Analiza Produktu
Conversion Rate Optimization Tools
Analiza Produktu
Product Analytics
Czym jest Analiza Produktu?

Oprogramowanie do analizy produktów umożliwia firmom uzyskanie widoczności w zachowaniu użytkowników poprzez śledzenie i analizowanie ich interakcji z produktem. Celem jest zrozumienie klienta i sposobu, w jaki angażuje się w produkt, poprzez monitorowanie wizyt, interakcji cyfrowych i zdarzeń. Firmy mogą wykorzystać te informacje do optymalizacji swojego produktu, zwiększenia zaangażowania użytkowników i zmniejszenia utraty klientów. Ostatecznie, za pomocą paneli i raportów, narzędzia do analizy produktów identyfikują, co działa w przypadku produktu, a co nie - pomagając zespołom poprawić ogólną jakość użytkowania.

Menadżerowie produktu, programiści i projektanci często korzystają z oprogramowania do analizy produktów, aby podejmować decyzje oparte na danych podczas tworzenia i optymalizacji rozwoju produktów i mapy drogowej. Te zespoły polegają na identyfikowaniu punktów rezygnacji lub trudności, aby zapobiec wysokim wskaźnikom utraty klientów i złym doświadczeniom związanych z produktem. Wiele oprogramowań do analizy produktów jest również wyposażonych w narzędzia do generowania map cieplnych, oprogramowanie do odtwarzania sesji, oprogramowanie do analizy cyfrowej i oprogramowanie do badania użytkowników, które zapewniają kompleksową informację zwrotną na temat klienta i produktu.

Aby zakwalifikować się do kategorii Analiza produktów, produkt musi:

 • Śledzić interakcje użytkowników z produktem cyfrowym, w tym wizyty, korzystanie, zdarzenia i interakcje
 • Zapewniać segmentację według demografii, preferencji lub nawet typu urządzenia
 • Identyfikować wzorce zachowań i lejki, aby zrozumieć, jak klienci poruszają się przez produkt
 • Identyfikować punkty bólu wewnątrz produktu, które mogą prowadzić do utraty klientów lub konkretne kroki w podróży klienta, które wymagają poprawy
 • Zapewniać panele i raporty z wizualizacją danych ilościowych
 • Analiza Produktu - ranking
  Ocena 4,1 na 5
  4,1/5
  Amazon Simple Email Service (Amazon SES) to usługa wysyłania masowych i transakcyjnych wiadomości e-mail. Pozwala ona przedsiębiorcom i menedżerom marketingu na zautomatyzowanie i skalowanie wysyłania wiadomości e-mail, a także na monitorowanie wskaźników wysyłania i skuteczności.