Najlepsze programy do:
Sukces Klienta
Customer Service
Sukces Klienta
Customer Success
Czym jest Sukces Klienta?

Oprogramowanie do sukcesu klienta jest używane przez firmy, aby zapewnić, że poprzez interakcje z firmą, klienci osiągają oczekiwane przez przedsiębiorstwo rezultaty podczas korzystania z produktu. To oprogramowanie wykorzystuje szczegółową analizę zachowań z przeszłości, aby stworzyć "wskaźnik zdrowia", który przewiduje przyszłe zadowolenie klienta, umożliwiając firmom systematyczne zwiększanie istniejącej bazy klientów, identyfikowanie ewentualnych sygnałów alarmowych i zwiększanie wskaźników utrzymania klientów. Te produkty są używane przez zespoły ds. sukcesu klienta i sprzedaży w celu optymalizacji relacji z klientami. Inicjatywy sukcesu klienta są niezbędne do zachowania i rozszerzania przychodów, zwiększania poparcia klientów oraz utrzymania rentowności i wzrostu przedsiębiorstwa. Oprogramowanie do sukcesu klienta często integruje się z oprogramowaniem do zarządzania relacjami z klientami (CRM), oprogramowaniem do obsługi klienta (help desk) oraz narzędziami do zarządzania mediami społecznościowymi (social media management).

Aby zakwalifikować się do kategorii Sukcesu Klienta, produkt musi:

  • Budować lub identyfikować profile klientów
  • Przechwytywać dane klientów, historię i opinie, w tym wyniki ankiet, historię faktur, zaangażowanie w marketing i/lub interakcje zespołu
  • Angażować klientów na każdym etapie cyklu życia
  • Dostarczać informacji zwrotnych i wskaźników sukcesu klienta na podstawie analizy danych historycznych
  • Przewidywać przyszły wzrost klientów lub sygnały alarmowe na podstawie danych dotyczących interakcji, płatności, zapytań i innych
  • Dostosowywać się do wielkości firmy i sposobu przyjęcia lub zaangażowania klienta
  • Sukces Klienta - ranking
    Brak programów spełniających kryteria wyszukiwania