Najlepsze programy do:
Zarządzanie Cyfrowymi Zasobami
Content Management Systems
Zarządzanie Cyfrowymi Zasobami
Digital Asset Management
Czym jest Zarządzanie Cyfrowymi Zasobami?

Oprogramowanie do zarządzania zasobami cyfrowymi (DAM) przechowuje, organizuje i dystrybuuje pliki multimedialne w jednym centralnym miejscu. Pliki multimedialne mogą obejmować zdjęcia, pliki kreatywne, wideo, audio, prezentacje, dokumenty i wiele innych. Firmy, zarówno duże jak i małe, inwestują w narzędzia DAM w różnych celach, często w celu zarządzania treściami marketingowymi. Oprogramowanie DAM pomaga firmom uzyskać większą wartość z ich zasobów cyfrowych, przechowując je w centralnej bibliotece cyfrowej i umożliwiając pracownikom, klientom, kontrahentom i innym kluczowym interesariuszom kontrolowany dostęp do zasobów cyfrowych.

Systemy DAM są często wdrażane przez zespoły marketingowe i operacyjne w różnych branżach, aby pomóc w definiowaniu i zarządzaniu ich markami online. Mogą być również wykorzystywane przez zespoły produktowe, które potrzebują aktualnych zasobów przy budowaniu produktów lub przez zespoły sprzedażowe, które muszą wykorzystać zasoby marki przy tworzeniu prezentacji. Na zewnątrz systemy DAM zapewniają firmom PR, partnerom, dystrybutorom, sprzedawcom franczyzowym lub agencjom kontrolowany dostęp do zasobów cyfrowych w celu tworzenia treści zgodnych z marką.

Te produkty mogą również być wykorzystywane do redukcji duplikacji zasobów organizacji, utrzymania aktualnych kolekcji i kontrolowania bezpieczeństwa zasobów za pomocą uprawnień opartych na rolach. Niektóre firmy przypisują określonym osobom rolę administratorów DAM lub "bibliotekarzy", którzy nadzorują te zasoby, tworzą i egzekwują taksonomię, tagi i metadane używane do ich organizacji oraz dbają o przestrzeganie ustalonych wytycznych dotyczących marki. Wiele nowoczesnych systemów DAM wykorzystuje automatyzację opartą na regułach i uczenie maszynowe, aby ułatwić pracę administratorom.

Wartość systemu DAM wzrasta, gdy jest zintegrowany z innymi narzędziami w firmie. Systemy DAM często stanowią podstawę procesów twórczych. Łączą narzędzia kreatywne, narzędzia do współpracy i zarządzania projektami w celu usprawnienia procesu tworzenia. Mogą również łączyć się z oprogramowaniem do zarządzania treścią internetową, oprogramowaniem do zarządzania treścią przedsiębiorstwa (ECM) i oprogramowaniem do automatyzacji marketingu, aby usprawnić proces obsługi klienta.

Podstawowe funkcje systemu DAM dotyczą przechowywania, organizowania i dystrybucji zasobów cyfrowych firmy. Niektóre produkty oferują zaawansowane możliwości organizacji i wyszukiwania. Wybrane produkty wykorzystują sztuczną inteligencję do automatycznego opisywania zasobów, sugerowania tagów i automatycznego organizowania zasobów, które są przesyłane do systemu DAM na podstawie sposobu, w jaki już są one zorganizowane lub na podstawie metadanych.

Aby zakwalifikować się do kategorii Zarządzanie Zasobami Cyfrowymi, produkt musi:

  • Zapewniać przechowywanie plików multimedialnych w firmie, takich jak zdjęcia, pliki dźwiękowe, wideo, prezentacje i grafiki, w centralnej bibliotece
  • Umożliwiać użytkownikom efektywne organizowanie i wyszukiwanie zasobów za pomocą tagów multimedialnych lub innych zaawansowanych funkcji wyszukiwania
  • Oferować narzędzia do zarządzania prawami i uprawnieniami do treści multimedialnych w celu korzystania z nich na stronach internetowych wewnętrznych lub zewnętrznych
  • Zapisywać i śledzić historię poprzednich wersji zasobów cyfrowych oraz zapewniać dostęp do najnowszych wersji do użytku i dystrybucji
  • Zarządzanie Cyfrowymi Zasobami - ranking
    Brak programów spełniających kryteria wyszukiwania