Najlepsze programy do:
Systemy HRMS i HCM
HR
Systemy HRMS i HCM
HRMS & HCM
Czym jest Systemy HRMS i HCM?

Systemy zarządzania zasobami ludzkimi (HRMS) i oprogramowanie zarządzania kapitałem ludzkim (HCM) to platformy HR, które oferują funkcjonalność w różnych kategoriach oprogramowania HR. Systemy zarządzania zasobami ludzkimi służą do zarządzania wszystkimi informacjami dotyczącymi zasobów ludzkich w ramach zintegrowanego, modułowego systemu. Firmy korzystają z systemów zarządzania zasobami ludzkimi do zarządzania wysokowartościowymi funkcjami HR, takimi jak rekrutacja, oceny pracownicze i szkolenia pracowników, w ramach scentralizowanego systemu, który usprawnia zarządzanie i raportowanie HR. Pakiety zarządzania systemami zarządzania zasobami ludzkimi najczęściej są wdrażane przez działy HR w przedsiębiorstwach. Ze względu na ich modułową budowę, systemy zarządzania zasobami ludzkimi mogą być dostosowywane i organizowane zgodnie z potrzebami organizacji. Systemy zarządzania zasobami ludzkimi można zakupić jako w pełni zintegrowany pakiet lub jako poszczególne moduły, które można połączyć z jednym lub kilkoma najlepszymi produktami oprogramowania HR. Systemy zarządzania zasobami ludzkimi zwykle oferują kombinację oprogramowania HR podstawowego, oprogramowania do rekrutacji, oprogramowania do zarządzania wynikami i oprogramowania do zarządzania szkoleniami korporacyjnymi.

Aby zakwalifikować się do kategorii Systemy zarządzania zasobami ludzkimi, produkt musi:

  • Oferować serię modułów, które można zakupić osobno
  • Zawierać wiele modułów, które można zintegrować w celu utworzenia jednolitego systemu zarządzania HR
  • Zapewniać funkcje w ramach więcej niż jednej kategorii oprogramowania HR
  • Systemy HRMS i HCM - ranking
    Brak programów spełniających kryteria wyszukiwania