Najlepsze programy do:
Zarządzanie Incydentami
IT Management
Zarządzanie Incydentami
Incident Management
Czym jest Zarządzanie Incydentami?

Oprogramowanie do zarządzania incydentami IT/DevOps to kompleksowe rozwiązanie, które reaguje na incydenty lub błędy cyfrowe, raportuje je, prowadzi dochodzenie i pracuje nad ich rozwiązaniem.

Oprogramowanie do zarządzania incydentami IT/DevOps pomaga specjalistom IT, zespołom DevOps i innym profesjonalistom technologicznym lepiej zarządzać rozwiązaniami IT, zmniejszając czas przestoju i prawdopodobieństwo awarii. Powiadamia personel IT o incydencie, generuje raport o problemie i automatyzuje przepływ pracy, zapewniając, że błąd jest zgłaszany i reagowany w odpowiedniej kolejności. W rezultacie pomaga ograniczyć skutki poważnych incydentów IT, dostarczając kluczowe informacje odpowiednim osobom natychmiast, co pozwala na szybszą reakcję.

Oprogramowanie do zarządzania incydentami IT/DevOps często jest używane jako część większej strategii zarządzania IT, współpracując z biurem obsługi, zarządzaniem urządzeniami mobilnymi (MDM) i zarządzaniem tożsamością, aby pomóc w unifikacji projektów, automatyzacji zadań i zwiększeniu współpracy zespołowej.

Aby zakwalifikować się do kategorii Zarządzanie incydentami IT/DevOps, produkt musi:

 • Monitorować i powiadamiać personel o incydentach lub krytycznych błędach
 • Integrować się z narzędziami do współpracy zespołowej, aby powiadomić odpowiedzialne strony
 • Tworzyć standaryzowany przepływ pracy w obszarze obsługi incydentów
 • Odpowiadać na incydenty, raportować i prowadzić dochodzenie w sprawie błędów IT
 • Zarządzanie Incydentami - ranking
  Ocena 4,7 na 5
  4,7/5
  ClickUp to jedna aplikacja, która zastępuje wszystkie inne. To przyszłość pracy. To nie tylko zarządzanie zadaniami - ClickUp oferuje dokumenty, przypomnienia, cele, kalendarze i nawet skrzynkę odbiorczą. W pełni dostosowalny, ClickUp działa dla każdego rodzaju zespołu, dzięki czemu wszyscy zespoły mogą korzystać z tej samej aplikacji do planowania, organizowania i współpracy. Dla właścicieli firm i menedżerów marketingu.