Najlepsze programy do:
Bazy Danych Obiektowo-Orientowanych
NoSQL Databases
Bazy Danych Obiektowo-Orientowanych
Object-Oriented Databases
Czym jest Bazy Danych Obiektowo-Orientowanych?

Bazy danych obiektowo-zorientowane przechowują modele danych utworzone przez język programowania obiektowego. Programiści mogą tworzyć, modyfikować i przechowywać zbiory danych obiektowych w tych bazach danych. Bazy danych obiektowo-zorientowane wymagają języka zapytań w celu pobrania przechowywanych informacji. Często używane przez firmy inżynieryjne i laboratoria naukowe, bazy danych obiektowo-zorientowane mogą przechowywać bardziej złożone dane niż narzędzia bazy danych relacyjnych, które wymagają utworzenia tabeli z informacjami. Niektórzy mogą wybrać użycie bazy danych obiektowo-relacyjnej, która jest połączeniem bazy danych obiektowo-zorientowanej i relacyjnej. Inne podobne typy rozwiązań bazodanowych, które różnią się od baz danych obiektowo-zorientowanych, obejmują narzędzia baz danych dokumentowych, narzędzia baz danych grafowych, narzędzia baz danych typu klucz-wartość i wiele innych. Wiele oprogramowań baz danych obiektowo-zorientowanych jest dostępnych bezpłatnie, a programiści mają wiele opcji darmowego oprogramowania baz danych.

Aby zakwalifikować się do kategorii Bazy danych obiektowo-zorientowane, produkt musi:

  • Zapewniać przechowywanie danych
  • Przechowywać dane w oparciu o modele danych oparte na obiektach
  • Umożliwiać użytkownikom tworzenie, przechowywanie i modyfikowanie modeli danych obiektowych
  • Bazy Danych Obiektowo-Orientowanych - ranking
    Brak programów spełniających kryteria wyszukiwania