Najlepsze programy do:
Systemy Zarządzania Wydajnością
Talent Management
Systemy Zarządzania Wydajnością
Performance Management Systems
Czym jest Systemy Zarządzania Wydajnością?

Oprogramowanie do zarządzania wydajnością pomaga menedżerom ustalić standardy wydajności pracowników i ocenić wydajność pracy poszczególnego pracownika. Systemy zarządzania wydajnością są używane do monitorowania postępów, wydajności i rozwoju pracowników w odniesieniu do celów organizacyjnych. Firmy korzystają z oprogramowania do zarządzania wydajnością w celu ułatwienia znaczących i ciągłych dyskusji między menedżerami a bezpośrednimi podwładnymi.

Oprogramowanie do zarządzania wydajnością jest najczęściej wdrażane przez działy HR w celu wsparcia kadry zarządzającej w różnych działach. Narzędzia te umożliwiają menedżerom przeprowadzanie ocen wydajności pracowników, prowadzenie rejestru tematów dyskusji, ustalanie celów dla pracowników oraz ułatwianie 360-stopniowej informacji zwrotnej. Wiele rozwiązań do zarządzania wydajnością oferuje możliwości planowania organizacyjnego, które pomagają działom HR zapewnić obecność określonych umiejętności w organizacji i planować kontyngencje sukcesji w przypadku odejścia pracownika. Oprogramowanie do zarządzania wydajnością może być wdrożone jako samodzielne rozwiązanie lub jako część zintegrowanego pakietu do zarządzania HR. Oprogramowanie do zarządzania wydajnością często integruje się z oprogramowaniem do zarządzania wynagrodzeniami, dzięki czemu ocena wydajności pracownika i przeglądy mogą bezpośrednio wpływać na decyzje dotyczące wynagrodzeń.

Aby zakwalifikować się do kategorii Zarządzanie Wydajnością, produkt musi:

 • Ułatwiać proces przeglądu wydajności pracownika
 • Umożliwiać 360-stopniową informację zwrotną między menedżerami, pracownikami i współpracownikami
 • Pomagać śledzić cele dla poszczególnych pracowników
 • Pozwalać użytkownikom ocenić wydajność pracownika w odniesieniu do ogólnych celów firmy
 • Generować szczegółowe panele lub raporty na podstawie danych dotyczących wydajności pracownika
 • Zachowywać historyczne dane z przeglądów wydajności lub integrować się z aplikacjami firm trzecich, w których można przechowywać dane historyczne
 • Systemy Zarządzania Wydajnością - ranking
  Ocena 4,1 na 5
  4,1/5
  Cinode to wiodąca platforma zarządzania umiejętnościami. Zaimportuj swoje CV, aby w ciągu kilku sekund zidentyfikować i wizualizować wszystkie swoje umiejętności. Poznaj luki w swoich umiejętnościach i podejmuj właściwe decyzje dotyczące podnoszenia kwalifikacji, przekwalifikowania, rekrutacji i partnerstw. Pracuj nad swoimi projektami i biznesem. Dopasuj odpowiednią osobę do odpowiednich ról na podstawie umiejętności, dostępności i ambicji, niezależnie od tego, czy jest to pracownik, kandydat, podwykonawca czy partner.