Najlepsze programy do:
Bazy Danych Relacyjnych
Database
Bazy Danych Relacyjnych
Relational Databases
Czym jest Bazy Danych Relacyjnych?

Bazy danych relacyjne przechowują i zarządzają danymi w tradycyjnym formacie tabeli, gdzie każdy kawałek danych jest zorganizowany w wiersz i kolumnę. Kolumny przechowują dane jednego typu lub pola, takie jak imię, numer zamówienia lub link do obrazu logo produktu. Wiersze tworzą relacje między tymi punktami danych. Na przykład, wiersze mogą łączyć imię z nazwiskiem, a następnie z nazwą użytkownika, adresem e-mail i identyfikatorem klienta. Firmy korzystają z baz danych relacyjnych, aby przechowywać dane ze swoich aplikacji i zapewnić sobie zawsze dostęp do istotnych informacji o klientach, danych produktów, danych społecznościowych oraz szczegółów finansowych, takich jak zakupy, realizacja zamówień, przychody i wydatki. Systemy te mogą obejmować aplikacje desktopowe, które tworzą małą bazę danych na Twoim komputerze, aż po duże sklepy danych dla przedsiębiorstw. Prawie wszystkie korzystają z formy SQL jako języka zapytań, a większość przestrzega zestawu właściwości ACID, aby zapewnić niezawodne transakcje: atomowość, spójność, izolację i trwałość.

Bazy danych relacyjne są zazwyczaj wybierane ze względu na swoją prostotę w porównaniu do baz danych NoSQL, takich jak baz danych obiektowych, baz danych dokumentowych i baz danych grafowych. Osoby poszukujące rozwiązania bazodanowego o relacyjnej strukturze przy ograniczonym budżecie mają również możliwość skorzystania z darmowego oprogramowania bazodanowego.

Aby zakwalifikować się do kategorii Baz danych relacyjnych, produkt musi:

  • Zapewniać przechowywanie danych
  • Organizować dane w modelu relacyjnym, tworząc tabelę z wierszami i kolumnami
  • Umożliwiać użytkownikom pobieranie, edytowanie, zwracanie lub usuwanie danych
  • Bazy Danych Relacyjnych - ranking
    Brak programów spełniających kryteria wyszukiwania