Najlepsze programy do:
Platformy UCaaS
Collaboration & Productivity
Platformy UCaaS
UCaaS Platforms
Czym jest Platformy UCaaS?

UCaaS, czyli usługi komunikacji zintegrowanej w chmurze, to oprogramowanie służące jako centrum komunikacji i współpracy dla organizacji. Narzędzia te oferują funkcje takie jak VoIP, komunikatory internetowe, wideokonferencje i inne narzędzia do współpracy w jednej platformie opartej na chmurze. Platformy UCaaS mogą łączyć całe przedsiębiorstwa, ułatwiając szybką i efektywną komunikację oraz podejmowanie decyzji, oferując różne funkcje w jednym produkcie. Chociaż litera U w UCaaS oznacza zintegrowane, a nie uniwersalne, celem tych platform jest skonsolidowanie wszystkich metod komunikacji międzyosobowej w jednym miejscu.

Produkty UCaaS oferują funkcje dostarczane przez rozwiązania punktowe do współpracy, takie jak oprogramowanie VoIP, oprogramowanie do wideokonferencji, oprogramowanie do komunikacji wewnętrznej i inne rodzaje oprogramowania do współpracy zespołowej. Chociaż firmy mogą kupować te rozwiązania oddzielnie, platforma UCaaS może potencjalnie dostarczać funkcje wszystkich tych narzędzi w bardziej elastycznym pakiecie. Zintegrowana natura tych platform umożliwia użytkownikom monitorowanie i otrzymywanie powiadomień za pośrednictwem jednego medium.

Chociaż produkty UCaaS same w sobie oferują szerokie możliwości, wiele z nich integruje się z zewnętrznymi systemami zarządzania treścią lub oprogramowaniem do obsługi centrów kontaktowych, w zależności od konkretnego przypadku użycia danej organizacji. Jednak bardzo rzadko zdarza się, aby UCaaS dostarczał osobne funkcje poczty elektronicznej i zazwyczaj wykorzystuje system poczty elektronicznej, którego firma używa do obsługi komunikacji i koordynacji w tym kanale.

Aby zakwalifikować się do kategorii UCaaS, produkt musi:

  • Być platformą do współpracy i komunikacji w chmurze
  • Dostarczać VoIP, wideokonferencje, komunikację biznesową i udostępnianie plików
  • Zapewniać funkcjonalność międzykanałową
  • Oferować dodatkowe narzędzia do współpracy i komunikacji natywnie
  • Być wystarczająco elastycznym, aby umożliwić włączanie nowych kanałów komunikacji w miarę ich rozwoju
  • Platformy UCaaS - ranking
    Brak programów spełniających kryteria wyszukiwania