Najlepsze programy do:
Onboarding Klienta
Project, Portfolio & Program Management
Onboarding Klienta
Client Onboarding
Czym jest Onboarding Klienta?

Oprogramowanie do obsługi klienta pomaga firmom zarządzać działaniami po sprzedaży związanymi z dostarczaniem usług sprzedawanych przez firmę. Ten rodzaj oprogramowania może być używany do zarządzania wdrożeniami oprogramowania i obsługi klientów w branżach takich jak usługi finansowe, opieka zdrowotna czy edukacja. Oprogramowanie do obsługi klienta jest używane przez kierowników projektów odpowiedzialnych za wdrożenie, klientów i inne zaangażowane strony, takie jak konsultanci.

Ten rodzaj oprogramowania nie powinien być mylony z oprogramowaniem do zarządzania projektami, które jest zbyt ogólne dla obsługi klienta, ani z platformami do adopcji cyfrowej, które skupiają się na obsłudze użytkownika. Oprogramowanie do obsługi klienta integruje się z oprogramowaniem do zarządzania relacjami z klientami (CRM), oprogramowaniem sprzedażowym (sales) i oprogramowaniem do zarządzania IT (IT management).

Aby zakwalifikować się do kategorii Obsługa klienta, produkt musi:

  • Zarządzać zadaniami i projektami związanymi z obsługą klienta i wdrożeniem
  • Pozwalać wewnętrznym i zewnętrznym interesariuszom na współpracę i komunikację
  • Zapewniać widoczność procesu obsługi klienta, aby wszyscy byli na tej samej stronie
  • Zawierać funkcje personalizacji i brandingu dla projektów white-label
  • Śledzić postęp projektów obsługi klienta i udostępniać go interesariuszom
  • Identyfikować wąskie gardła i trendy projektowe, które mogą wpływać na działania obsługi klienta
  • Przechowywać dokumenty i treści związane z obsługą klienta oraz chronić poufne informacje
  • Onboarding Klienta - ranking
    Brak programów spełniających kryteria wyszukiwania