Najlepsze programy do:
Płace
HR
Płace
Payroll
Czym jest Płace?

Oprogramowanie do obsługi wynagrodzeń umożliwia firmom zarządzanie i usprawnianie procesów związanych z wypłatami pracowników, zapewniając terminowe i dokładne wypłaty. Te systemy pomagają działom HR automatyzować procesy związane z wynagrodzeniami, a zespołom księgowym wspierać dokładne prowadzenie ksiąg. Oprogramowanie to również oblicza wynagrodzenia, podatki oraz potrącenia przed i po opodatkowaniu, pomagając organizacjom w spełnianiu różnych wymogów podatkowych państwowych i federalnych oraz wymogów dotyczących ubezpieczeń społecznych. Klienci korzystający z oprogramowania do obsługi wynagrodzeń często wykorzystują również oprogramowanie do obsługi wynagrodzeń wielokrajowych.

Narzędzia do obsługi wynagrodzeń integrują się również z różnymi innymi narzędziami, takimi jak oprogramowanie do zarządzania zasobami ludzkimi, oprogramowanie księgowe, oprogramowanie do zarządzania świadczeniami pracowniczymi oraz oprogramowanie do kontroli czasu pracy.

Aby zakwalifikować się do kategorii Oprogramowanie do obsługi wynagrodzeń, produkt musi:

  • Obliczać i wypłacać wynagrodzenia pracownikom
  • Przestrzegać zasad wynagradzania pracowników, takich jak minimalna płaca i nadgodziny
  • Obliczać i potrącać zaliczki, takie jak podatki od wynagrodzeń, ubezpieczenia, składki na emeryturę itp.
  • Drukować lub wpłacać wynagrodzenia bezpośrednio oraz zarządzać danymi dotyczącymi płatności pracowników, takimi jak konta bankowe
  • Generować raporty płacowe, takie jak zestawienia wynagrodzeń, raporty o świadczeniach lub podsumowania urlopów
  • Spełniać lokalne i krajowe przepisy dotyczące miejsca pracy oraz przepisy dotyczące prywatności
  • Płace - ranking
    Brak programów spełniających kryteria wyszukiwania